Tillsammans knyter vi ihop Sveriges resande.

Samtrafiken ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt många av de kommersiella trafikoperatörerna med nationell trafik. Tillsammans bidrar vi till den pågående klimatomställningen genom att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt för den klimatsmarta resenären.

Totalt har vi drygt 50 partners varav 35 är ägare. Samtliga ingår i Resplus-samarbetet och du hittar dem här.

Vill du också bli partner? Klicka här.

Våra ägare

Våra samverkanspartners

Vill du också bli en del av oss?

Som delägare eller samverkanspartner till oss blir du en del av ett branschöverskridande samarbete vad gäller kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. Vi styr utvecklingen utifrån våra partners behov och mot gemensam nytta för alla samverkande företag, och inte minst för samhället i stort.

Viktoria 400px

Viktoria Wiestål

Partneransvarig

Mejla mig

070-257 64 86

Håkan Östlund

Håkan Östlund

Partneransvarig

Mejla mig

070-762 38 39

Att vara partner

En av de främsta fördelarna med ett partnerskap finns inom ramen för kombinerat resande. Som delägare eller samverkanspartner blir man nämligen automatiskt en del av Sveriges största biljettsamarbete, Resplus.

Alla trafikföretag som ingår i Resplus får möjlighet att exponera sitt utbud i de nationella försäljningskanalerna. Resenärer kan på så sätt välja både kombinerade resor, det vill säga resor med flera olika trafikföretag eller transportslag, och enskilda resor med ett specifikt trafikföretag. Det blir alltså enklare för samtliga ägare och partners att sälja fler resor tack vare Resplus.

Att vara delägare eller partner innebär samtidigt att vara en del av det samarbete som formar kollektivtrafiken och dess framtid. Många av de tjänster som kan leda fler resenärer till kollektivtrafiken kan vi utveckla genom samverkan.

Tack vare att Samtrafiken ägs gemensamt av företagen inom kollektivtrafikbranschen ger ett partnerskap också tillgång till ett oöverträffat nätverk av organisationer och personer. Här hittar man sina framtida samarbetspartners eller nya medarbetare.

Sommarresa med buss

Kostnadseffektivt

Genom synergier, gemensamma investeringar och att samverka i utvecklingsfrågor kan alla trafikföretag spara pengar.

Fler resenärer

Genom partnerskap och ytterligare samverkan når vi tillsammans fler resenärer, både befintliga och nya.

Framtidens kollektivtrafik

Digitalisering, förändrade resemönster och klimatomställning medför stora och nödvändiga förändringar av kollektivtrafiken – dessa blir lättare om vi samverkar.

Partneravtalet i korthet

Genom att teckna Samtrafikens Partneravtal (SPA) blir man partner till Samtrafiken. Avtalet ger möjlighet till samverkan och utveckling på konkurrensneutrala villkor, vilket syftar till att förenkla för det kollektiva resandet i Sverige. Tack vare avtalet kan partners erbjuda ett komplement av tjänster till sina resenärer.

Avtalet omfattar delarna Samverkan, Tjänster och Projekt, vilket motsvarar de områden som Samtrafikens verksamhet är uppdelad i.

Samtrafiken verkar för att standardisera informations-, biljett- och betalflöden så att nya lösningar som kan förbättra tjänsteutbudet till resenärerna skapas. Detta gynnar alla Samtrafikens partners. Samarbetet inom ramen för avtalet ska vara kostnadseffektivt och alla partners har möjlighet att påverka inriktningen och utformningen av Samtrafikens arbete.

Partneravtal_sidbild

Partneravtalets villkor

För att täcka verksamhetens kostnader behåller Samtrafiken en mindre del av biljettintäkterna. Läs mer om gällande affärsmodeller i avtalsbeskrivningen.

Företag som tecknat partneravtal kan också välja att bli delägare i Samtrafiken. Det blir man genom att investera i bolagets aktier för motsvarande 60 000 kronor och samtidigt teckna Samtrafikens Aktieägaravtal ”KA-05”.

Aktierna återköps till samma belopp vid ett eventuellt utträde vilket innebär att ett delägarskap är förenat med mycket låga kostnader. I Samtrafiken har alla delägare lika stort inflytande oberoende av storlek då ägarandelen är densamma för alla företag, för närvarande cirka 2 %.

Nuvarande partneravtal (SPA-11) trädde i kraft 1 juli 2023.