N92_9970

Nytt om Resplus: Förändringar i samband med nytt bokningssystem

Samtrafikens tjänst Resplus är Sveriges största biljettsamarbete för bokade, kombinerade resor. Via Resplus synliggörs trafikföretags och återförsäljares biljettutbud för en större marknad. För resenären gör Resplus det möjligt att resa på en och samma biljett genom hela Sverige.

Samtrafiken informerar via ett särskilt nyhetsbrev regelbundet kring viktiga uppdateringar vad gäller vår tjänst Resplus. Det riktar sig till alla i branschen som arbetar med frågor relaterat till Resplus. På den här sidan kan du ta del av informationen i det nyhetsbrev som sändes i januari 2024.

Information om förändringar i samband med övergång till nytt bokningssystem

Samtrafiken kommer lansera ett nytt bokningssystem för försäljning av Resplus-biljetter. Vi kommer att gå över i produktionsmiljö den 5 mars och från och med då vara redo att hantera skarp försäljning i systemet, men faktisk säljstart blir den 3 april då de första anslutna återförsäljarna är redo. Första resdatum för biljetter sålda i det nya bokningssystemet blir 4 juni.
 
Vi vill redan nu informera om att systembytet kommer innebära en del förändringar som ni behöver känna till och kommunicera till olika målgrupper inom er organisation. Vi kommer skicka ut mer detaljer inför säljstarten. Här finns kortfattad information:
Resplus kommer distribueras genom tre olika system som kommer ha olika konfiguration av bokningsnummer.  

  • Biljettmallen för Resplus e-biljett (pdf) uppdateras och får en tydligare och enklare layout.
  • Resplus kommer bli mer synligt i säljkanalerna med förklarande text att resenären har Resplus Kom-fram-garanti. 
  • I det nya systemet tas begreppet Förköpt enkel bort och ersätts med respektive logotyp för den som är huvudman för den köpta resan. Biljettmallen får en enklare och tydligare layout. 
  • Sms-biljetten tas bort. Den kommer i ett senare skede att ersättas med länk till e-biljetten (pdf) som kan skickas via sms. Det innebär att smartphone krävs för att kunna visa biljetten. Detta görs som en förberedelse för digitala biljetter. 
  • Avräkningen från Resplus och egna biljetter kommer för de flesta partners att betalas ut från Samtrafiken. Nya rapporter för avräkning kommer skickas ut av Samtrafiken. Därmed blir det nya rutiner för samtliga partners.
  • Vi kommer från er och alla andra partners att efterfråga svartvita, kvadratiska logotyper som lämpar sig för digitala kanaler. Vi återkommer med mer information och tidplan för detta.
  • Vi har anpassat logotypen för Resplus så den fungerar bättre i digitala kanaler. 
Namnlös design (5)
N92_1346

Förändringar i stödtjänster

Även de stödtjänster vi erbjuder kommer att påverkas av det nya bokningssystemet. De gränssnitt som vi hittills har erbjudit via SilverRail försvinner och ersätts med våra egna tjänster. Vi kommer även lansera ett nytt verktyg för försäljning och kundservice, Samtrafiken TRAID.

SilverTripIntel
Tjänsten tillhandahålls av SilverRail och kommer inte ha något innehåll när vi byter system. Alla som har använt SilverTripIntel behöver söka behörighet till Samtrafikens tjänst Bokningsinfo som i princip visar samma information. 

Antalsklienten/Admin
Tjänsten tillhandahålls av SilverRail och kommer inte ha något innehåll när vi byter system. Alla som har använt Antalsklienten/Admin behöver söka behörighet till Samtrafikens tjänst DISTRIBUTION Admin för att hantera kapacitet på avgångar som har specifika turnummer.  

Linkonline
SilverRail kommer fortsatt erbjuda bokningsgränssnittet Linkonline för försäljning av resor. I Linkonline kommer endast bokningar gjorda i Linkonline synas till skillnad från idag då man även kan se bokningar gjorda genom andra säljverktyg. 

Samtrafiken TRAID
NYTT, Samtrafikens säljverktyg i det nya bokningssystemet för försäljning och kundservice. I TRAID kommer man att kunna se alla bokningar, dock inte göra ändringar i bokningar som sålts av en annan återförsäljare. I TRAID kommer alla operatörer kunna utfärda trafikstörningsbiljetter och spärra originalbokningen för återköp (avbokning med ny orsakskod). 

Nya fält i Bokningsinfo
- Sök på anslutande tåg/linjenummer: Kan användas för att till exempel filtrera ut resor som har anslutning till ett visst tåg. 

- Bara resor med anslutning: Kan användas för att ta bort alla resor som inte har någon anslutning. 

- Beställningsnummer: Tidigare fanns bara biljettnummer i översikten. Beställnings-nummer och biljettnummer kommer vara skilda från varandra, d.v.s. i nya lösningen går det inte att härleda beställningsnummer från biljettnumret. Därför behöver vi lägga till beställningsnummer. 

- Platstyp: Djurplats/rullstolsplats kommer att synas. 

- Anslutande linje/tågnummer kommer att synas. 

- Anslutande avgångstid: avgångstid för anslutande sträcka kommer att synas.

- Säljverktyg: Här kan man se om biljetten är såld via TRAID, Linkonline eller SJ eller annan kanal.


 

Ledsagningsportalen
Bokning kommer fortsatt fungera som tidigare i Ledsagningsportalen och i Linkonline. 

De som går över till att enbart använda TRAID behöver inledningsvis boka ledsagningar direkt i Ledsagningsportalen.  

Sökning på bokningsnummer i Ledsagningsportalen kommer inledningsvis vara begränsad till de bokningar som utförts från Linkonline. 

Förseningsersättning
Formuläret för att ansöka om ersättning vid försenad Resplus-resa kommer kunna hantera alla typer av Resplus-bokningsnummer. 

Beläggningsmeddelande
Utskick varje natt med information om antal bokade resenärer på turer kommer fortsätta att levereras. 

Kontrollera biljett
Viseringstjänsten via sms kommer fortsätta att levereras. 

Statistikportalen
Bokningar gjorda i det nya systemet kommer visas i en ny version av Statistikportalen. Lanseringsdatum är ej fastställt. 

Trafikstörningar
Resplus kom-fram-garanti gäller på samma sätt som idag och i det nya systemet behöver ni använda gränssnittet TRAID för att utfärda trafikstörningsbiljetter och avboka originalbiljetten med en ny orsakskod så att den inte går att återköpa. 

Nya rutiner kring hantering av trafikstörningar kommer att skickas ut separat.


 

Kopia av Namnlös design (1)

Tåg i Bergslagen ny partner och ägare i Samtrafiken

Tåg i Bergslagen AB (TiB) blev partner och delägare i Samtrafiken 2023. Detta innebär att TiB har tecknat Samtrafikens partneravtal SPA-11 och att kombinationsresor som tidigare varit till exempel SJ + TiB/SJ blir Resplus-resor från tidtabellsåret 2024. 

TiB bildades år 2000 och ägs av de fyra Bergslagsregionerna Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Förutom ett omfattande lokalt resande inom regionerna utgör Mjölby, Hallsberg, Örebro, Västerås, Borlänge och Gävle viktiga bytespunkter. 

De första biljetterna med TiB som egen producent började säljas den 18 oktober med första resdatum 10 december. De mest typiska Resplus-resorna går mellan Bergslagen och södra Sverige med byte i Mjölby, samt mellan orterna i östra och norra Dalarna och Stockholm med byte i Mora eller Borlänge.  

Se alla Samtrafikens ägare och partners här

 

Kontaktperson

Laila Lindholm Berkhahn

Laila Lindholm Berkhahn

Utbudsansvarig för Resplus

Mejla mig

070-762 33 24

Samtrafiken_Personal_Illustration

Klas Bringert

Tjänsteansvarig

Mejla mig

070-233 23 48

Håll dig uppdaterad!

För att starta en prenumeration på Samtrafikens nyhetsbrev om Resplus klicka här.

 

 

Puff-nyhetsbrevsarkiv