Vår historia

Kollektivtrafikbranschen har via Samtrafiken samverkat kring Resplus och kombinerade resor i 30 år. Här kan du läsa om vår och branschens utveckling fram till idag. Längre ned på sidan kan du även se en film om Samtrafikens historia.

1991

Resetjänsten Tågplus grundas inom SJ (Affärsverket Statens Järnvägar) och ett samarbete mellan SJ och de regionala länstrafikföretagen (idag RKM) inleds.

1993

Samtrafiken i Sverige AB bildas av SJ och länstrafikföretagen bjuds in som delägare. Förutsättningarna för kombinerat resande grundläggs och Samtrafiken ska förvalta Tågplus.

Biljettexempel tågplus

1995

RiksDataBasen (RDB), en databas med trafikinformation som har kommit att bli navet i Samtrafikens verksamhet, grundas. Detta möjliggjorde att papperstidtabeller kunde bli dagens digitala varianter.

1997

Tågplus.se är en av Sveriges 10 populäraste hemsidor.

2000

SJ bolagiseras och splittras i flera aktiebolag. Svenska staten grundar myndigheten Rikstrafiken, som ska upphandla olönsam trafik. Alla anbudsgivare måste teckna partneravtal med Samtrafiken.

2004

Tågplus blir varumärket Resplus – trafikföretagen kan nu börja sälja varandras resor.

2006

Världens första kompletta nationella reseplanerare lanserades av Samtrafiken, med namnet Resrobot.

Tågstation

2007

Förköpt enkel införs. Det innebär att SJ och andra resebyråer får möjlighet att sälja trafikföretagens enkelbiljetter utan att de är i kombination med andra trafikföretags biljetter.

2009

SJ:s ägarandel i Samtrafiken minskar från hälften till ett par procent d.v.s. till samma andel som samtliga andra ägare har.

2011

Trafiklab.se startas i samarbete mellan Samtrafiken, SL och RISE Viktoria. Trafiklab är en plattform där tredjepartsutvecklare kostnadsfritt kan ta del av data från kollektivtrafiken.

Person framför kodvägg

2012

Genom en ny kollektivtrafiklag blir trafikföretag skyldiga att rapportera trafikinformation till ett centralt system som kommer att kallas Gemensam Trafikantinformation (GTI). Transportstyrelsen ger Samtrafiken i uppdrag att driva och utveckla GTI.

Kollektivtrafikens hus

2014

Samtrafiken flyttar in i Kollektivtrafikens hus och förutsättningarna för samverkan inom branschen förbättras.

2016

Första versionen av standarder för biljett- och betallösningar (BoB) levereras. Idag är de flesta regionala kollektivtrafikmyndigheters system baserade på denna standard.

2019

Samtrafikens vd får i uppdrag av regeringen att utreda vad som krävs för att införa, utforma, driva och finansiera ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Gerhard Wennerström i kostym

2022

Samtrafiken tecknar ett teknikavtal med det estniska företaget Turnit. Målet med samarbetet är att med öppna standarder framtidssäkra den nationella infrastrukturen för bokning av tågbiljetter.

 

Vill du se vår historia skildras i film?

Filmen skildrar viktiga milstolpar under de gångna tre decennierna. Vi berättar om varför Samtrafiken en gång bildades, vad som fört vårt uppdrag framåt samt vad som väntar runt hörnet. Vi går en spännande framtid till mötes!