Vi skapar världens smartaste kollektivtrafik

Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud.
Tillsammans når vi längre.

Perrong med människor
blå buss kör på landsbygd
Start_hero_tågstation

Nyheter

2021-12-13

Samtrafikens vd om satsningar inför framtiden

Samtrafikens vd om satsningar inför framtiden Två viktiga möten med stor betydelse för såväl Samtrafikens som hela branschens framtid har nyligen ägt rum.Samtrafikens ägarmöte I veckan hade Samtrafiken ägarmöte där styrelse och ledning förmedlade kom...
2021-12-11

Samverkansforum 23 november: Dags för enad front för att stärka kollektivtrafikens varumärke

Dags för enad front för att stärka kollektivtrafikens varumärke När höstens Samverkansforum summeras kan vi konstatera att det hos många finns både ambition, vilja och konkreta förslag för att nå ett ökat nationellt och kombinerat resande med kollektiv...
2021-12-09

Nya ledamöter invalda i styrelsen

Nya styrelsemedlemmar Under ägarmötet som ägde rum i början på december valdes tre nya styrelseledamöter in i Samtrafikens styrelse. Nya ledamöter är John Strand, vd för Nobina Travis AB, Kristin Kjöge Jansson, direktör för digitala kundtjänster hos VY...
counter-icons

3643

Fordonspositioner i realtid på Trafiklab just nu

counter-icons

257934

Kombinerade resor med Resplus senaste månaden

counter-icons

53

Ägare och/eller partners

bus

1993

Sedan 1993 har kollektivtrafikbranschen samverkat kring Resplus, ett biljettsamarbete för bokade kombinerade resor. Tjänsten samlar utbudet i ett nationellt bokningssystem och gör det säljbart på webbsidor och hos hundratals ombud och resebyråer.

Samtrafiken gör kollektivtrafiken smartare

Vi skapar mervärde för hela branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både eget och andras reseutbud. Tillsammans når vi längre.

Mer om Resplus Bli partner

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad — ta del av våra nyheter