Datakvalitet 2000

Datakvalitetsforum

För dig som ser behovet av en mer datadriven kollektivtrafik

Samtrafiken arbetar dagligen med att samla in och tillgängliggöra kollektivtrafikdata från och för olika aktörer inom kollektivtrafikbranschen. Hela branschen går mot att bli mer och mer datadriven och det finns därför ett starkt behov av att samlas och diskutera datakvalitet.

Inom Samtrafikens datakvalitetsforum finns en möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter på området.

Innehåll

Ämnena varierar vid olika tillfällen men kan till exempel handla om att ge input till de nya verktyg som Samtrafiken tar fram för att skapa förutsättningar för kvalitativa dataleveranser. Ett sådant nytt verktyg är Trafikdataportalen som är en webbportal för inrapportering av tidtabellsdata till Samtrafiken. Portalen riktas främst till trafikföretag som i dag inte har möjlighet att leverera sin data i de format som är överenskomna med och stöds av Samtrafiken.

Ett annat ämne som diskuteras är de valideringsrapporter som automatiskt genereras vid inläsning av trafikdata till Samtrafikens system. Eftersom inte alla operatörer har egna systemstöd eller resurser för att syna datat kan valideringsrapporten hjälpa dataägaren att höja kvaliteten på sitt grunddata.

 

Kommande tillfällen

Nästa tillfälle är en digital träff den 27 september 2023. Är du intresserad? Kontakta christine.tedenlind@samtrafiken.se för mer information och inbjudan.

Målgrupp för forumet

Datakvalitetsforum vänder sig i första hand till trafikplanerare men även systemförvaltare, arkitekter och andra inom kollektivtrafikbranschen som arbetar med kollektivtrafikdata.  

 

 

 

Kalender

I Samtrafikens kalender publicerar vi datum för kommande Datakvalitetsforum så fort de är satta. I kalendern hittar du också andra evenemang, seminarier, konferenser och möten som arrangeras av oss, eller där du har möjlighet att samverka med oss.

Läs mer

Datakvalitet puff

Kontaktperson

contact-2

Håkan Östlund

Produktägare

Mejla mig

070-762 38 39