Kalender

Samtrafiken arrangerar ett flertal gånger under året olika evenemang för samverkan, främst för våra ägare och partners. Ibland deltar vi också med vår expertis i andras arrangemang, som till exempel meetups eller konferenser. Vi ser dessa evenemang som viktiga kanaler för samverkan och som ett bidrag till innovation och kollektivtrafikbranschens utveckling.

Här kan du ta del av tidpunkter för kommande evenemang, utbildningar, seminarier, konferenser och Samtrafikens styrelsemöten.

Kopia av 30 år
Firande av Samtrafiken 30 år (Kollektivtrafikens hus)
9 maj 2023
headway-5QgIuuBxKwM-unsplash
Årsstämma (Kollektivtrafikens hus)
5 december 2023