Kalender

Samtrafiken arrangerar ett flertal gånger under året olika evenemang för samverkan, främst för våra ägare och partners. Ibland deltar vi också med vår expertis i andras arrangemang, som till exempel meetups eller konferenser. Vi ser dessa evenemang som viktiga kanaler för samverkan och som ett bidrag till innovation och kollektivtrafikbranschens utveckling.

Här kan du ta del av tidpunkter för kommande evenemang, seminarier, konferenser och Samtrafikens styrelsemöten.

Avgångstavla med grön text
Referensgruppsmöte Tågdata
2021-09-14
Avgångstavla med grön text
Referensgruppsmöte Tågdata
2021-10-12
Avgångstavla med grön text
Referensgruppsmöte Tågdata
2021-11-16
Namnlöst-2
Persontrafik
25-27 oktober 2022