Resplus resevillkor

Vid köp av en Resplusresa har du en Kom-fram-garanti som innebär att trafikföretagen tar ett gemensamt ansvar för att hjälpa dig som resenär fram till din slutdestination och ge dig den information som du har rätt till. Syftet är att göra det enklare och tryggare för dig som resenär.

Vad är en Resplusresa?

En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag där det har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus.

Vid köp av en Resplusresa har du de rättigheter och skyldigheter som framgår av respektive trafikföretags egna resevillkor för sin delsträcka. Men för att du ska vara trygg under hela resan, till och med om det är trafikstörningar, har trafikföretagen kommit överens om att hjälpa dig som resenär att kostnadsfritt komma hela vägen fram till din slutdestination när du reser med Resplus.


Resplus resevillkor 2016

Terms and Conditions for travel with Resplus journeys