Samverkansforum

Samtrafiken har tre fokusområden inom vilka vi bedriver samverkan, förvaltar tjänster och driver projekt: Data, Standarder och Kombinerat resande. Forumen ersätter de tidigare Referenskommittéerna. Syftet med forumen är att bland annat skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte, diskussioner och nätverkande sinsemellan, men också ge deltagare möjlighet att bidra med kunskaper och förslag som rör Samtrafikens verksamhet och pågående projekt. Forumen kommer att hållas ett par gånger per år och är öppna för våra partner- och ägarföretag. 


Är du intresserad eller vill veta mer?

Viktoria

Wiestål

Partneransvarig

Reidar

Larsson

Partneransvarig

Kimiko

Sörensen

Partner- och marknadsansvarig