Samverkansforum

Samtrafiken har tre fokusområden inom vilka vi bedriver samverkan, förvaltar tjänster och driver projekt: Data, Standarder och Kombinerat resande. Forumen ersätter de tidigare Referenskommittéerna. Syftet med forumen är att bland annat skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte, diskussioner och nätverkande sinsemellan, men också ge deltagare möjlighet att bidra med kunskaper och förslag som rör Samtrafikens verksamhet och pågående projekt. Forumen kommer att hållas ett par gånger per år och är öppna för våra partner- och ägarföretag.


ITS – RESULTATOMRÅDE KOLLEKTIVTRAFIK

Utgångspunkten i arbetet inom ITS Handlingsplan Kollektivtrafik är att stödja aktiviteter som gör data av betydelse för kollektivtrafikens utveckling tillgängligt för utveckling av kunddrivna tjänster. I uppdraget anges att området Kollektivtrafik ska se på behovet av information som visas i applikationer och på monitorer och skyltar. Vi ser att tillgängligheten till data i format enligt ITS direktivet om kollektivtrafik är grunden för att kunna utveckla tjänster som presenterar information oavsett distributionskanal.

Data som stödjer utveckling av tjänster för reseplanering och försäljning av kombinerade mobilitetstjänster ska göras tillgängliga för utveckling av nya affärsmodeller som bidrar till ökad mobilitet och effektivitet. Handlingsplanens aktiviteter ska bidra till ökad kollektivtrafikandel och användning av delade resurser för det totala transportbehovet genom att:

  • Rekrytera nya resenärer, såväl inom befintliga grupper som från nya till kollektivtrafiken,
  • Stimulera att resande i första hand företas med kollektiva färdmedel och delade resurser,
  • Öka nöjdhet hos befintliga nyttjare av kollektivtrafik,
  • Bidra till minskad trängsel och miljöpåverkan.

Handlingsplanen utgår från att kollektivtrafiken mycket snabbt kommer att förändras och utvecklas genom att flera och nya transportslag och tjänster kommer att ingå. Delningsekonomins starka frammarsch kommer att omdefiniera kollektivtrafiken till resande med delade resurser och kompletterande tjänster.


Är du intresserad eller vill veta mer?

Viktoria

Wiestål

Partneransvarig

Håkan

Östlund

Partneransvarig