Samverkansforum

Samtrafiken har tre fokusområden inom vilka vi bedriver samverkan, förvaltar tjänster och driver projekt: Data, Standarder och Kombinerat resande. Forumen ersätter de tidigare Referenskommittéerna.

Syftet med forumen är att bland annat skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte, diskussioner och nätverkande sinsemellan, men också ge deltagare möjlighet att bidra med kunskaper och förslag som rör Samtrafikens verksamhet och pågående projekt.

Forumen kommer att hållas ett par gånger per år och är öppna för vem som helst från partner- och ägarföretagen att delta i. Det går alltså bra att bara vara med en gång vid ett samverkansforum eller att delta vid samtliga träffar.