Anmälningsformulär

Registrering

Genom denna registrering meddelas att företaget/myndigheten i sin verksamhet följer de principer som finns beskrivna i uppförandekoden för bokade resor angående delning av personuppgifter.
Det finns även möjlighet att anmäla deltagande i rådet för uppföljning av uppförandekoden.

Uppförandekod för bokade resor