Uppförandekod

Uppförandekod om delning av personuppgifter vid bokade resor

För bokade resor med kollektivtrafik behöver man dela personuppgifter mellan den som sålt biljetten och de som utför trafiken. Personuppgifterna behövs för att ta hand om resenären från bokning, genom resan och fram till eventuell eftervård. För att förenkla för alla parter och för att det ska bli en enhetlig hantering av personuppgifterna har vi tagit fram en uppförandekod som alla kan  hänvisa till. Den beskriver flödet och behovet av personuppgiftsbehandling och vilka parter som behandlar personuppgifterna samt de legala grunderna för denna behandling. Uppförandekoden är ett komplement till dataskyddslagstiftningen och de personuppgiftsbiträdesavtal som har tecknats i branschen.

Uppförandekoden kommer användas inom tjänsten Resplus. För att vi ska veta vilka som aktivt följer uppförandekoden behöver ni registrera er genom att anmäla det till Samtrafiken. Använd länken längre ner på sidan.

Uppförandekoden kommer att revideras vid behov, dock minst en gång per år, genom ett råd som sammankallas av Samtrafiken.

Framtagandet av uppförandekoden har skett i samverkan med många av Samtrafikens partnerföretag samt med Jernhusen AB, Resenärsforum, SilverRail Technologies AB, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Resebyrå och arrangörsföreningen (SRF).Frågor eller funderingar? Kontakta

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare